1. Hjem
  2. »
  3. Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK LÖFBERGS LILA

BAGGRUND & FORMÅL

Löfbergs Lila, 556290-7088, er et af de største familieejede kafferisterier i Norden. Kafferisteriet Löfbergs blev grundlagt i 1906 af brødrene Anders, John og Josef Löfberg. I 1911 begyndte vi at riste vores egen kaffe i Karlstad. I dag er vi et af de største familieejede kafferisterier i Norden og producerer, hvad der svarer til næsten ti millioner kopper kaffe hver dag. I Sverige foregår salget i virksomheden Löfbergs Lila AB. Produktions- og logistikarbejdet udføres i søsterselskabet Kaffehuset i Karlstad AB. Moderselskabet for forretningen er AB Anders Löfberg.

Vi er glade for, at din interesse og håber, at du finder den information, du leder efter på hjemmesiden. Når du besøger hjemmesiden, behandler vi data, der kan spores tilbage til dig. Det samme gælder også, hvis du vælger at kontakte os, deltage i en konkurrence osv. For at du kan føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside eller deler dine personoplysninger på andre måder, ønsker vi med denne privatlivspolitik at beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken indeholder følgende:

• Baggrund og formål

• Dine rettigheder

• I hvilke situationer behandler vi dine personoplysninger?

• Hvordan får vi oplysninger om dig?

• Hvem må vi dele dine oplysninger med?

• Hvor behandler vi dine personoplysninger?

• Kontakt os

• Ændringer

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning må personoplysninger kun indsamles til “specifikke, eksplicit angivne og begrundede formål.” Den, der har indsamlet informationen, må ikke senere behandle dem på en måde, der er uforenelig med disse formål. Derudover skal den person, der har indsamlet informationen, have juridisk støtte til sin behandling, et såkaldt retsgrundlag. Vores behandling af dine personoplysninger hviler på en eller flere af følgende juridiske grundlag:

I langt de fleste tilfælde er retsgrundlaget en aftale, retslig forpligtelse eller interesseafvejning. I nogle tilfælde kræver vores behandling dog dit samtykke, og i sådanne tilfælde vil vi indsamle dit samtykke til den aktuelle behandling, før den påbegyndes.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om privatliv og databeskyttelse ved at sende os en e-mail på dataprotection@lofbergs.se. 

DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at modtage information om, hvornår og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du har også i visse tilfælde ret til at få adgang til dine personoplysninger eller få dem flyttet, rettet eller slettet. Mere information om dine rettigheder kan findes her:

Ret til information 

Du har ret til at modtage information om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler (et såkaldt registerudtræk). Anmodningen om en sådan information t skal fremsættes skriftligt og være underskrevet af dig. Bemærk venligst, at vi kun udleverer oplysninger, som vi med sikkerhed ved tilhører dig. Vi må heller ikke videregive oplysninger, der krænker andres rettigheder. Du sender en sådan anmodning til nedenstående adresse. Mærk konvolutten “Databeskyttelse”.

Löfbergs Lila Aktiebolag 

Box 1501 

651 21  KARLSTAD 

For at sikre, at registeruddraget ikke sendes til den forkerte person, sender vi dem til din folkeregisteradresse.

Korrekte oplysninger 

Vi forsøger hele tiden at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis vi opdager forkerte eller ufuldstændige oplysninger, vil vi forsøge at rette dem eller fjerne dem.

Hvis oplysninger rettes efter din anmodning, skal vi informere dem, som vi har delt dine oplysninger med om rettelsen. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig at være umuligt eller indebærer en alt for besværlig indsats for os. Din ret til information betyder, at du har ret til at vide, hvem vi har delt dine oplysninger med.

Ret til at dine oplysninger slettes  

Hvis vi har indsamlet dine personoplysninger, har du altid ret til at kontakte os og anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi er forpligtet til at slette data i følgende tilfælde:

Hvis vi har brug for dataene for at kunne opfylde en aftale med dig, eller hvis der er lovkrav om, at vi opbevarer personoplysningerne, kan vi dog ikke slette dem.

Hvis data slettes efter din anmodning, skal vi informere dem, som vi har videregivet dataene til, om sletningen. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig at være umuligt eller indebærer en alt for besværlig indsats for os. Du har også ret til at anmode om oplysninger om, hvem der er videregivet oplysninger til.

Ret til behandlingsbegrænsning 

I nogle tilfælde kan du have ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Begrænsning betyder, at dataene er markeret i vores systemer, så de i fremtiden kun må behandles til bestemte begrænsede formål.

Retten til begrænsning gælder blandt andet, når du mener, at oplysningerne er forkerte og har anmodet om berigtigelse. I sådanne tilfælde kan du også anmode om, at behandlingen af ​​dataene begrænses, mens nøjagtigheden af ​​dataene undersøges.

Når begrænsningen ophører, skal du informeres.

Dataoverførsel 

De, der har givet deres personoplysninger, har i visse tilfælde ret til at indhente og bruge deres personoplysninger andre steder (dataoverførsel). Den, der har modtaget personoplysningerne, er forpligtet til at lette en sådan overførsel af personoplysninger. En forudsætning for dataoverførsel er, at modtageren behandler personoplysningerne med understøttelse af et samtykke fra dig eller for at opfylde en aftale med dig, og det gælder kun de personoplysninger, som du selv har afgivet.

Ret til at gøre indsigelse 

I nogle tilfælde har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod den persondataansvarliges behandling af hans eller hendes personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse gælder, når personoplysninger behandles efter en interesseafvejning.

Hvis den registrerede gør indsigelse mod en sådan behandling, må den persondataansvarlige kun fortsætte med at behandle oplysningerne, hvis det kan påvises, at der er legitime grunde til, at oplysningerne skal behandles, der vejer tungere end den enkeltes interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er med det formål at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

Den enkelte har altid ret til at gøre indsigelse mod, at hans eller hendes personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. En sådan indsigelse kan gøres til enhver tid. Hvis der gøres indsigelse mod direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til sådanne formål.

Klag

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende databeskyttelsesregler, bedes du rapportere dette til os hurtigst muligt.

Skader 

En person, der har lidt skade, fordi hans eller hendes personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelsesforordningen, kan have ret til erstatning fra den eller de persondataansvarlige, der har deltaget i behandlingen.

Den enkelte kan kræve erstatning fra den persondataansvarlige eller persondataassistenten eller indbringe et erstatningskrav for retten.

I HVILKE SITUATIONER SKAL VI BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER? 

Vi kan behandle dine personoplysninger i følgende situationer:

 Deltagelse i forbrugerkonkurrencer 

Hvis du har deltaget i en af ​​vores forbrugerkonkurrencer, skal vi i mange situationer behandle dine personoplysninger, specifikt:

De oplysninger, vi måtte behandle, er de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med konkurrencen, normalt kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) samt oplysninger om, at du er over 18 år. 

For at vi skal kunne udvælge en vinder, antager vi, at vores interesse i at behandle dine personoplysninger opvejer din interesse i ikke at være underlagt vores behandling. Retsgrundlaget for behandlingerne er derfor en interesseafvejning.

Hvis du har deltaget i en forbrugerkonkurrence, gemmer vi dine data i seks måneder fra vinderen/vinderne er fundet.

Forbrugerkontakt og reklamation 

Hvis du kontakter vores forbrugerkontakt, skal vi kunne identificere dig som forbruger af vores varer, og vi vil i mange tilfælde have brug for information om dit køb for at kunne håndtere reklamationer, klager og spørgsmål. De oplysninger, vi måtte behandle, er de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med kontakten, såsom kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer).  

Hvis vi modtager en klage, opretter vi en sag der indeholder oplysninger om klagen. Sagen indeholder normalt identiteten på den klagende forbruger, men i nogle tilfælde kan behandlingen kræve, at vi også behandler identiteten på eventuelle andre personer, der er berørt af klagen.

Hvis klagen vedrører en af ​​vores ansatte eller vores distributørers ansatte, skal vi normalt oplyse identiteten på den klagede forbruger til den person, som klagen vedrører. Hvis personen som klager ikke ønsker, at oplysninger, der identificerer ham eller hende, skal videregives, vil vi forsøge at respektere dette. Det kan dog være umuligt at behandle en sådan klage anonymt.

De ovenfor beskrevne behandlinger er en forudsætning for, at vi kan oplyse information om den vare, du har købt. Vores forpligtelse til at afhjælpe fejl kan dels fastslås ved kontrakt, dels ved lov, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for behandlingen kan derfor både være opfyldelse af en aftale og retlig forpligtelse.

Har du fået oprettet en klagesag eller reklamation, gemmer vi dine data i hele behandlingstiden og tre måneder derefter.

Nyhedsbrev 

Hvis du har givet os din e-mailadresse, kan vi bruge den til at sende dig nyhedsbreve, der promoverer eller informerer dig om vores produkter. Hvert nyhedsbrev vil indeholde instruktioner om, hvordan du fravælger fremtidig kommunikation.

Vi indsamler statistik om åbning af e-mails, og det hjælper os med at overvåge og forbedre vores nyhedsbreve.

Hvis du vælger at afmelde dig et nyhedsbrev, fjerner vi straks dine oplysninger fra vores maillister.

Besøg på vores hjemmeside 

Når nogen besøger vores hjemmesiden, bruger vi en tredjepartstjeneste, Google Analytics, til at indsamle oplysninger og detaljer om besøgendes adfærdsmønstre. Det gør vi for at finde ud af antallet af besøgende på de forskellige dele af hjemmesiden. Disse oplysninger behandles uden at identificere nogen.   

Vi forsøger ikke at identificere dem, der besøger vores hjemmeside, og vi tillader ikke Google at gøre det. Hvis vi ønsker at indsamle personlige og identificerbare oplysninger via vores hjemmeside, giver vi en forhåndsmeddelelse. I så fald vil vi forklare, hvornår vi vil indsamle persondata, og forklare, hvad vi agter at gøre med dem.

Brug af cookies  

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i vores Cookies-politik. Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke, som opstår, når du accepterer cookies. 

Sociale medier 

Hvis du sender os en besked via sociale medier gemmer vi beskeden i tre måneder. Beskeden vil ikke blive delt med andre virksomheder eller organisationer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejning. 

HVORDAN FÅR VI OPLYSNINGER OM DIG? 

Information, som du deler  

Vi indsamler persondata på flere forskellige måder. Eksempler herpå kan være, når du selv afgiver dine oplysninger, når du kontakter os, deltager i en forbrugerkonkurrence eller kontakter vores forbrugerkontakt. Vi kan indsamle følgende personlige data fra dig: 

Information, som vi indsamler om dig  

Når du kontakter os eller besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle oplysninger om dig.

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle følgende personoplysninger: 

Følsomme oplysninger

Vi indsamler ikke oplysninger vedrørende følsomme personoplysninger (data vedrørende etnisk oprindelse, politiske holdninger, religion, medlemskab af fagforening eller personoplysninger vedrørende sundhed eller seksualliv).

HVEM MÅ VI DELE DINE OPLYSNINGER MED? 

For at beskytte dine rettigheder, når vi deler dine oplysninger med tjenesteudbydere eller andre samarbejdspartnere, sker al deling i overensstemmelse med skriftlige aftaler, der regulerer modtagerens rettigheder og forpligtelser vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Vi vil aldrig sælge dine personlige data til tredjeparter, medmindre vi har dit samtykke til at gøre det. Vi deler heller ikke dine personlige data med tredjeparter, så de kan bruge dem til deres markedsføring, medmindre vi har indhentet dit samtykke. Som med uønskede henvendelser fra os, har du juridisk ret til at gøre indsigelse mod fremtidige henvendelser til markedsføringsformål fra en tredjepart, som vi har givet dine personoplysninger til efter dit samtykke. Du skal dog kontakte denne tredjepart direkte, hvis du ønsker at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger til dette formål.

Vi kan dele dine personlige data med følgende parter: 

  1. Vores leverandører
  1. Vores forretningspartnere 

Vores leverandører 

Vi kan dele dine personoplysninger med vores leverandører, som i forhold til dig udgør en tredjepart. For at kunne udføre de ydelser, vi køber, eller for at udvikle vores varer og ydelser, skal vores leverandører i flere situationer behandle dine personoplysninger. 

I de aftaler, vi indgår med vores leverandører, er der klare regler for, hvordan de må behandle dine personoplysninger, som vi deler med dem. Löfbergs Lila AB og leverandørerne er dog separate juridiske enheder. Vi kan derfor normalt ikke holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende en leverandørs brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@lofbergs.se for at få information om, hvilke leverandører der har behandlet dine personoplysninger.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER? 

Vi behandler primært dine personoplysninger i Danmark og Sverige. Overførsel til et andet EU-land kan forekomme.

KONTAKT OS 

I Danmark er Peter Larsen Kaffe en del af Löfbergs Lila koncernen. Derfor skal du tage kontakt til Peter Larsen Kaffe, hvis du har spørgsmål.

Telefon & e-mail:
+45 8662 6733
kaffe@peterlarsenkaffe.dk

Adresse
Peter Larsen Kaffe
Ærøvej 15-17
8800 Viborg

Du kan også altid stille dine spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger på dataprotection@lofbergs.se.

ÆNDRINGER 

Vi kan have brug for at opdatere denne informationstekst, f.eks. hvis vi skulle behandle dine data til nye formål, indsamle yderligere data eller dele dine data med andre modtagere end dem, der er anført her. Den seneste version af oplysningerne offentliggøres altid her på lofbergs.dk.